Sprawy rodzinne

ROZWODY I SEPARACJE

 • Wskazywanie różnic między rozwodem, a separacją
 • Doradztwo w zakresie rozwodu z orzekaniem o winie, jak i ustaniem związku małżeńskiego bez orzekania o winie
 • Prowadzenie postępowań pojednawczych lub ugodowych przed skierowaniem sprawy do Sądu
 • Kompleksowa opieka od złożenia pozwu, aż do zakończenia sprawy w sądzie II instancji.

ALIMENTY

 • Pomoc w ustaleniu wysokości należnych świadczeń alimentacyjnych
 • Prowadzenie postępowania przedsądowego w celu zgodnego ustalenia wysokości alimentów
 • Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania sądowego
 • Egzekucja alimentów w postępowaniu komorniczym

KONTAKTY Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI

 • Pozasądowe, ugodowe regulacje kontaktów między małoletnimi dziećmi i rodzicami, jak również wnukami i dziadkami
 • Łagodzenie konfliktów rodzicielskich podczas ustalania spotkań z dziećmi
 • Kierowanie sprawy na drogę sądową w celu wydania orzeczenia ustalającego kontakty małoletnich dzieci zarówno z rodzicami jak i dziadkami
 • Postępowania sądowe w przypadku utrudniania kontaktów przez któregokolwiek z rodziców
 • Wnioski o ukaranie rodzica naruszającego orzeczenie sądu w zakresie kontaktów z dzieckiem

ORZECZENIA DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Zgoda Sądu na czynności przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • Zgoda sądu na wyrobienie paszportu małoletniemu dziecku przez jednego z rodziców

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA ORAZ PODZIAŁY MAJĄTKU

 • Prowadzenie spraw z zakresu rozdzielności majątkowej w trakcie trwania związku małżeńskiego
 • Prowadzenie spraw o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
Close Menu