Sprawy karne

 • Negocjacje przedsądowe pokrzywdzonych z oskarżonymi w celu naprawienia szkody i warunkowego umorzenia postępowania sądowego
 • Analiza możliwości warunkowego zawieszenia postępowania karnego na okres próby
 • Obrona w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego (prokuratorskiego) oraz sądowego (po skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu)
 • Obrona w postępowaniach w sprawach wykroczeń
 • Obrona w postępowaniach w sprawach karno-skarbowych
 • Prowadzenie spraw w postępowaniu wykonawczym:
 • Wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • Przerwy w karze oraz odroczenia kary ograniczenia wolności, pozbawienia wolności oraz grzywny
 • Rozłożenie zasądzonych kar grzywny na raty
 • Wnioski o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (tzw.bransoletka)
 • Postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej
 • Postępowanie w zakresie wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności
 • Zamiana prac społecznych na potrącenie z wynagrodzenia za pracę
Close Menu