adw. Katarzyna Stegienko

Kancelaria Adwokacka w Łodzi, ul. Narutowicza 59, parter

STRONA GŁÓWNA SPRAWY PRACOWNICZE KREDYTY we FRANKACH
POLISOLOKATY
KONTAKT

adwokat

  • Kancelaria posiada bardzo duże doświadczenie w sprawach pracowniczych.
  • Prowadzimy w imieniu swoich Klientów mediacje przedsądowe, aby w miarę możliwości uniknąć kosztownego postępowania sądowego.
  • Działając w stałej współpracy z OPZZ Konfederacja Pracy w Provident Polska S.A. prowadzimy na terenie całej Polski sprawy o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin oraz uzyskujemy na rzecz Pracowników odszkodowania za bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę.
  • W przypadku spraw o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, część wynagrodzenia pobieramy dopiero po wygraniu sprawy.
  • Na chwilę obecną posiadamy 100% skuteczność w sprawach sądowych o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, co wynika między innymi z bardzo dobrego przygotowania i przeprowadzenia postępowania dowodowego.
  • Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę.
  • Pomagamy Pracownikom doświadczającym mobbingu w pracy.