adw. Katarzyna Stegienko

Kancelaria Adwokacka w Łodzi, ul. Narutowicza 59, parter

STRONA GŁÓWNA O KANCELARII OFERTA DLA FIRM KONTAKT

[Rozmiar: 124490 bajtów]

Witamy Państwa na stronie Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, prowadzonej przez mec. Katarzynę Stegienko, członka Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi. Oferujemy profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych, mając na względzie dobro Klienta, szczególny stosunek zaufania łączący zleceniodawcę z pełnomocnikiem, oraz uczciwość i rzetelność świadczonych usług.
Precyzując zakres świadczonych usług dla osób fizycznych informujemy, iż Kancelaria zajmuje się prowadzeniem m.in.następujących spraw:

  • w zakresie ubezpieczeń społecznych, przejściem na wcześniejszą emeryturę w związku z pracą w warunkach szczególnych, odmową przyznania zasiłku macierzyńskiego na podstawie zarzutu pozorności zatrudnienia, prawidłowym obliczaniem okresu zasiłku chorobowego, oraz ponownym przeliczeniem podstawy wymiaru emerytury;
  • w zakresie prawa pracy, wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe, mobbingiem, oraz roszczeniami pracownika w przypadku bezzasadnego zwolnienia z pracy;
  • w zakresie spraw o tzw. "polisolokaty", Kancelaria zajmuje się odzyskiwaniem opłat likwidacyjnych oraz unieważnianiem umów ubezpieczenia na życie z UFK;

    Ponadto, Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach karnych, karno-skarbowych, administracyjnych, spadkowych (zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych, zaliczanie darowizn), alimentacyjnych, jak również przy rozwodach, separacjach, podziałach majątku wspólnego, kontaktach rodziców z małoletnimi, zasiedzeniach oraz tzw. "umowach konkubenckich".