adw. Katarzyna Stegienko

Kancelaria Adwokacka w Łodzi, ul. Narutowicza 59, parter

STRONA GŁÓWNA SPRAWY PRACOWNICZE KREDYTY we FRANKACH
POLISOLOKATY
KONTAKT

  • Kancelaria zajmuje się sądowym unieważnianiem tzw. polisolokat (np. Libra II, Pareto II).
  • W wyniku unieważnienia polisolokaty, nasi Klienci otrzymują zwrot wszystkich wpłaconych składek, a nie tylko opłaty likwidacyjnej!
  • Zajmujemy się również unieważnianiem kredytów frankowych, czyli denominowanych oraz indeksowanych do CHF.
  • Pomagamy zarówno frankowiczom pozwanym przez banki, jak i występującym z samodzielnym powództwem o unieważnienie lub zmianę warunków umowy.
  • Postępowanie jest prowadzone w kierunku unieważnienia całej umowy lub też unieważnienia niekorzystnych walutowych klauzul waloryzacyjnych, w drodze tzw. powództwa ewentualnego.
  • Pomagamy frankowiczom w prowadzeniu negocjacji z bankami.