Kredyty we frankach oraz polislokaty

Kredyty we frankach

Kancelaria zajmuje się unieważnianiem tzw.kredytów frankowych, czyli denominowanych oraz indeksowanych do CHF.

Pomagamy zarówno Frankowiczom pozwanym przez banki, jak i występującym z samodzielnym powództwem o unieważnienie lub zmianę warunków umowy.

Postępowanie jest prowadzone w kierunku unieważnienia całej umowy lub też unieważnienia niekorzystnych dla Klienta walutowych klauzul waloryzacyjnych, w drodze tzw. powództwa ewentualnego.

Wnosimy zarówno pozwy indywidualne, jak i grupowe, które pozwalają rozłożyć koszty procesu na kilka podmiotów.

Przed wniesieniem sprawy do Sądu dokonujemy dokładnej analizy umowy kredytu, aby nie narażać naszych Klientów na niepotrzebne koszty.

Pomagamy Frankowiczom w prowadzeniu negocjacji z bankami.

Kancelaria prowadzi sprawy kredytów frankowych w Łodzi i Warszawie.

W przypadku trudnej sytuacji finansowej pomagamy uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych oraz pełnomocnika z urzędu.

Opiniujemy umowy kredytu przed ich podpisaniem z bankami.

Polislokaty

Kancelaria zajmuje się sądowym unieważnianiem tzw. polisolokat (np. Libra, Libra II, Pareto II), w sytuacji, gdy polisa inwestycyjna nie przynosi spodziewanych zysków.

W zależności od wyboru dokonanego przez Klienta, odzyskujemy opłaty likwidacyjne lub też unieważniamy całą umowę. W wyniku unieważnienia polisolokaty nasi Klienci otrzymują zwrot wszystkich składek, nie tylko opłaty likwidacyjnej.

Część wynagrodzenia pobieramy dopiero po wygraniu sprawy.

W przypadku wniesienia powództwa przeciwko Ubezpieczycielowi, pomagamy uzyskać zwolnienie z opłaty sądowej.

W imieniu naszych Klientów prowadzimy mediacje przedsądowe z Ubezpieczycielami.

Close Menu